Informacja dot. deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zarząd Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Stalowej Woli informuje, że w związku z podjętą uchwałą przez Radę Miejską w Stalowej Woli nr LIII/646/2022,  od 1 lipca 2022 r. zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne (w świetle ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, t.j. Dz.U. 2021 poz. 1744).

W celu skorzystania z w/w ulgi należy wypełnić i złożyć do Zarządu SBM w Stalowej Woli nowe oświadczenie na potrzeby sporządzenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Oświadczenie dostępne jest w:

Kontakt

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego
ul. Ofiar Katynia 35
37-450 Stalowa Wola

Centrala:
15 844 20 71
15 842 63 57
15 842 30 57
15 842 51 90
sbm@stwola.com.pl
sbm1@poczta.onet.pl


Zgłaszanie awarii

Hydrauliczne:
15 843 22 19
504 205 522

Elektryczne:
15 844 71 75
504 017 935

Windy:
536 651 615


Konta bankowe

Bank PKO BP S.A.
75 1020 4939 0000 0902 0003 3571

Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli
41 9430 0006 0000 0534 2000 0001

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o. Nisko
34 9434 1025 2006 1691 4509 0001


NIP

865-000-34-50

REGON

000788206