Informacja dot. deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dodano:

Zarząd Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Stalowej Woli informuje, że w związku z podjętą uchwałą przez Radę Miejską w Stalowej Woli nr LIII/646/2022,  od 1 lipca 2022 r. zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne (w świetle ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, t.j. Dz.U. 2021 poz. 1744).

W celu skorzystania z w/w ulgi należy wypełnić i złożyć do Zarządu SBM w Stalowej Woli nowe oświadczenie na potrzeby sporządzenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Oświadczenie dostępne jest w: