Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego w Stalowej Woli

Aktualności

 • Nowy regulamin rozliczania ciepła w SBM

  Informujemy, że od 01.01.2023 r. obowiązywać będzie nowy „Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz podgrzanie wody użytkowej w SBM” – do pobrania tutaj

  Czytaj całość

 • Informacja dot. deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  Zarząd Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Stalowej Woli informuje, że w związku z podjętą uchwałą przez Radę Miejską w Stalowej Woli nr LIII/646/2022,  od 1 lipca 2022 r. zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne (w świetle ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie […]

  Czytaj całość

 • Wymiana wind w budynku przy ul. J. Popiełuszki 17A

  Informujemy, że w nawiązaniu do spotkania z mieszkańcami budynku przy ul. Popiełuszki 17A w dniu 6 lipca br., planuje się wymianę 3 wind z budową dodatkowego przystanku na poziomie gruntu i przelotową kabiną. Ponieważ obecnie zgromadzone środki finansowe nieruchomości nie pozwalają na samodzielne sfinansowanie tej inwestycji, to Zarząd SBM zamierza skorzystać z pożyczki z rządowego […]

  Czytaj całość

 • Wymiana wind w budynku przy Al. Jana Pawła II 14

  Informujemy, że w nawiązaniu do spotkania z mieszkańcami budynku przy Al. Jana Pawła II 14 w dniu 6 lipca br., planuje się wymianę 4 wind z budową dodatkowego przystanku na poziomie gruntu i przelotową kabiną. Ponieważ obecnie zgromadzone środki finansowe nieruchomości nie pozwalają na samodzielne sfinansowanie tej inwestycji, to Zarząd SBM zamierza skorzystać z pożyczki […]

  Czytaj całość