Prawo spółdzielcze

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych