Regulaminy

INTERNETOWA OBSŁUGA KONTRAHENTA:

FUNDUSZ REMONTOWY:

ROZLICZENIE FINANSOWE:

ROZLICZENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SPÓŁDZIELNI:

PRZETARGI:

ROZLICZENIE KOSZTÓW DOSTAWY WODY:

ROZLICZENIE KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA:

ROZLICZENIE KOSZTÓW NAJMU POMIESZCZEŃ DODATKOWYCH:

REKLAMA ZEWNĘTRZNA:

ZASADY PARKOWANIA:

MONITORING: