Członkostwo w Spółdzielni

W dniu 9 września 2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zmieniająca m. in. w istotny sposób dotychczasowe przepisy określające członkostwo w spółdzielni.

Według nowych uregulowań zróżnicowana została w tym zakresie sytuacja osób posiadających lokale o statusie spółdzielczym i właścicieli lokali wyodrębnionych na własność.

Członkostwo w spółdzielni zostało obligatoryjnie związane węzłem prawnym ze spółdzielczym prawem do lokalu – mieszkalnego, użytkowego, garażu. Mając lokal spółdzielczy użytkownik obowiązkowo zostaje członkiem spółdzielni (choćby do tej pory członkostwa nie posiadał z tytułu niewyrażenia takiej woli), a jeżeli prawo przysługuje wspólnie małżonkom (należy do ich majątku wspólnego), członkami obowiązkowo są oboje małżonkowie, bez składania deklaracji, bez wpłaty wpisowego i udziałów. Nie ma możliwości jego wypowiedzenia.

Właściciele lokali wyodrębnionych na własność mogą zostać członkami spółdzielni na ich wniosek. Jeśli współwłaścicielami lokalu wyodrębnionego na własność są małżonkowie, mogą oboje lub tylko jedno z nich złożyć deklarację (bez wpłaty wpisowego i udziałów) przystąpienia do spółdzielni. Mogą oni wypowiedzieć członkostwo w każdym czasie.

Zmiany dotyczą również osób posiadających prawo do lokalu jako współwłasność. W takim przypadku należy dokonać wyboru jednej osoby spośród udziałowców, która będzie członkiem spółdzielni. Wybór takiej osoby wymaga pisemnej zgody pozostałych udziałowców (wzór oświadczenia w „Drukach do pobrania”).

W związku z nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych powstała konieczność aktualizacji rejestru członkowskiego w oparciu o dokumenty znajdujące się aktach prowadzonych dla każdego lokalu. Aby dokonać zmian i weryfikacji uprzejmie prosimy o aktualizację niezbędnych w tym celu danych osobowych, które mogą wyjaśnić ewentualne rozbieżności (np. orzeczenia sądowe, akty notarialne, odpisy aktów małżeństwa, podziały majątku, akty zgonu, itp.), które chociaż nie zostały wcześniej przedłożone w spółdzielni, to mogą mieć wpływ na prawidłowe wprowadzenie danych do rejestru członków.