Poradnik

1. Użytkowanie instalacji centralnego ogrzewania.

Żeby bez większych zakłóceń rozpocząć nowy sezon grzewczy, a zwłaszcza zabezpieczyć się przed zapowietrzeniami w instalacji centralnego ogrzewania, konieczne jest jej właściwe napełnienie. Nie można tego zrobić, gdy mamy zakręcone całkowicie lub częściowo zawory przy grzejnikach. Po sezonie grzewczym w wielu mieszkaniach trwają prace remontowe związane z wymianą grzejników, a więc konieczne jest spuszczenie wody w instalacji, a następnie jej napełnienie. Radzimy odkręcić zawory przy grzejnikach do maksimum zaraz po zakończeniu się sezonu grzewczego. Pozwoli to na prawidłowe napełnienie wodą instalacji centralnego ogrzewania i zmniejszenie ilości zapowietrzeń przy rozpoczęciu sezonu grzewczego. W trakcie sezonu zaworami termostatycznymi regulować możemy według swoich potrzeb.

2. Jak oszczędzać energię cieplną?

 pobierz : zasady gospodarowania ciepłem

Wobec wysokich opłat, jakie ponosimy za centralne ogrzewanie, wielu z nas zastanawia się, w jaki sposób koszty te można obniżyć. Największe korzyści w tym względzie, pozwalające uzyskać oszczędność ciepła nawet do 30%, przynoszą działania takie jak: docieplenie ścian, modernizacja instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania, wymiana okien. Są to jednak prace wymagające znacznych nakładów finansowych, rozłożone w czasie i nie zawsze bezpośrednio zależne od mieszkańców.

Natomiast zmiana nawyków i zastosowanie się do kilku prostych zasad, które przedstawiamy poniżej, również może doprowadzić do obniżenia opłat za ciepło.

 • Wychodząc z mieszkania na dłuższy czas, zmieńmy ustawienie termostatu na niższą temperaturę. Obniżenie temperatury o 1°C w danym pomieszczeniu może spowodować zmniejszenie zużycia ciepła nawet do 5%.
 • Dostosujmy temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach do indywidualnych potrzeb każdego z nas oraz pory dnia. Racjonalna gospodarka ciepłem winna polegać na pobieraniu takiej ilości ciepła, jaka jest potrzebna do zachowania dobrego samopoczucia, czyli tzw. komfortu cieplnego. Wystarczy przeanalizować o ile można obniżyć temperaturę pomieszczenia ubierając się we właściwy sposób lub czy np. w sypialni nie wystarczy temperatura 16°C (nocą, kiedy śpimy, spada zapotrzebowanie na ciepło). Możemy też obniżyć temperaturę w pomieszczeniach nieużywanych lub rzadko używanych. Starajmy się tak wyregulować zawory termostatyczne tak, aby temperatury w poszczególnych pomieszczeniach dostosować do indywidualnych potrzeb każdego z nas oraz pory dnia. Ważna jest tutaj temperatura w pomieszczeniu, a nie temperatura grzejnika.
 • Nie zasłaniajmy grzejników firanami i zasłonami oraz nie zastawiajmy ich meblami, gdyż wtedy ciepło gromadzi w dużej części się przy grzejniku.
 • Wietrzmy krótko, skutecznie i intensywnie. Nie dopuszczajmy do wychłodzenia mieszkania, bo ponowne jego ogrzanie trwa długo. Szybka wymiana powietrza jest najbardziej ekonomiczna. Celem wietrzenia pomieszczenia jest wymiana zużytego powietrza na świeże. Aby uzyskać ten efekt przy zminimalizowaniu strat ciepła (niezależnie od temperatury zewnętrznej) należy:
 • odsunąć zasłony i firanki,
 • 5-10 min. przed wietrzeniem zamknąć zawory termostatyczne w wietrzonym pokoju,
 • otworzyć szeroko okno lub drzwi balkonowe,
 • opuścić pomieszczenie na czas wietrzenia (ok. 5 min.), w czasie wietrzenia zamknąć drzwi do wietrzonego pokoju,
 • po przewietrzeniu zamknąć okno i drzwi balkonowe,
 • po około 5 min. po zakończeniu wietrzenia pomieszczenia, otworzyć przygrzejnikowe zawory termostatyczne.

Ten sposób wietrzenia zapewni nam pełną wymianę powietrza i jednocześnie nie utracimy ciepła zmagazynowanego w ścianach pokoju i meblach.

Nie uchylajmy lekko lufcików lub okien na długi okres czasu! Efekt będzie odwrotny od zamierzonego: nie tylko nie przewietrzymy w sposób prawidłowy pomieszczenia, a dodatkowo spowodujemy wyziębienie ścian i wyposażenia, które są znakomitym akumulatorem ciepła. Nagrzanie tak wywietrzonego pomieszczenia wymagać będzie dostarczenia znacznie większej ilości ciepła, ponieważ oprócz konieczności ogrzania powietrza, będziemy musieli ogrzać także wyziębione ściany i meble.

 • Korzystajmy z darmowej energii słonecznej.

Nie zasłaniamy okien w ciągu dnia, jeżeli mieszkanie usytuowane jest w nasłonecznionym miejscu. Natomiast zaciągajmy zasłony w godzinach wieczornych i nocnych (nie zasłaniając grzejnika i zaworu termostatycznego) oraz opuszczajmy żaluzje okienne lub rolety, bowiem ta czynność też ogranicza straty ciepła przez okno.

 • Zgłaszajmy zauważone usterki w budynku, takie jak:
 • Zwracajmy uwagę na zamykanie drzwi wejściowych do budynku i piwnicy oraz okien na klatce schodowej i w piwnicy (poza krótkim wietrzeniem).
 • Ograniczajmy nadmiar wilgoci w mieszkaniu (np. gotując w garnkach z przykryciem), ponieważ nadmiar wilgoci jest źródłem nie tylko np. zagrzybienia ścian, ale także zwiększonych strat ciepła w pomieszczeniu.
 • wybite szyby na klatkach schodowych, suszarniach, pralniach, piwnicach,
 • nie domykanie się drzwi wejściowych,
 • intensywne grzanie grzejników na klatkach schodowych,
 • ubytki w izolacji instalacji centralnego ogrzewania.

3. Zasady wyrzucania i segregowania odpadów.

 • Od 1 lipca 2013 r. w całym kraju obowiązują nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. To efekt wejścia w życie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.
  W związku z tym poniżej przypominamy zasady wyrzucania i segregowania odpadów.
 • Do żółtych pojemników wrzucamy: plastikowe butelki po napojach i środkach czystości, czyste opakowania po kosmetykach, czyste foliowe torebki, plastikowe opakowania po żywności (jogurtach, serkach, kefirach, margarynach, oleju), suchą, niezabrudzoną makulaturę, puszki po konserwach i napojach, opakowania z metali kolorowych, metalowe przedmioty,- nakrętki, kapsle, kartony po mleku, napojach, sokach, styropian opakowaniowy (tacki, kubki).
  Nie wrzucamy do nich: opakowań po olejach silnikowych i smarach, opakowań po aerozolach, lekach, puszek po farbach, baterii, pieluszek jednorazowych, opakowań po środkach chwasto- czy owadobójczych, sprzętu AGD, styropianu budowlanego i wielkogabarytowego.
 • Do zielonych pojemników wrzucamy: butelki, słoiki szklane po napojach i żywności, szklane opakowania po kosmetykach.
  Nie wrzucamy do nich: szkła okiennego, porcelany, ceramiki i doniczek, żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, reflektorów, izolatorów, zastawy stołowej, szkła okularowego, szkła żaroodpornego, ekranów i lamp telewizyjnych, luster, szyb samochodowych.
 • Do pojemników na odpady zmieszane wrzucamy: pozostałe odpady po selektywnej zbiórce (w tym: resztki kuchenne, pieluszki jednorazowe, zanieczyszczony papier i torebki foliowe, porcelanę, ceramikę, ubrania, obuwie).
  Nie wrzucamy do nich: baterii, żarówek, świetlówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, lamp telewizyjnych, leków i odpadów wielkogabarytowych.
 • Zużyte baterie wyrzucamy do specjalnych pojemników zlokalizowanych w supermarketach i marketach branży ogólnej i budowlanej oraz w różnych miejscach. Natomiast przeterminowane leki wyrzucamy do specjalnych pojemników w aptekach.
 • Prosimy o przestrzeganie powyższych zasad, gdyż kontrola kontenerów na naszych zasobach wykazuje, że wielu naszych mieszkańców, którzy deklarowali segregowanie odpadów nie realizuje wcześniejszych zobowiązań. Przypominamy, że plastikowe butelki i pojemniki oraz kartony powinny być zgniatane lub składane tak, żeby zajmowały jak najmniej miejsca.
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe składowane przez mieszkańców przy kontenerach na śmieci odbierane są przez MZK Stalowa Wola.

Zasady gospodarowania odpadami w mieście Stalowa Wola.  więcej