Zadłużenie czynszowe i kredytowe

Istnieje możliwość rozłożenia długu na raty albo przesunięcia terminu spłaty zaległości w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku potrzeby dodatkowych informacji prosimy o kontakt z naszymi pracownikami zespołu ds windykacji:

Druki do pobrania:

Dane i adresy MOPS w których załatwia się sprawy związane z pomocą finansową:

  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku, ul. 3 Maja 10, 37-400 Nisko
    Tel/fax: 15 841 2334; 15 8414 638
    e-mail: opsnisko@ops-nisko.pl
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, ul. R. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola
    Tel/fax: 15 842-50-97; 15 844 79 97
    e-mail: mopsstalowawola@mops-stalwol.pl

Zaświadczenia o zaległościach celem złożenia w jednym z w/w ośrodków są wydawane w siedzibie SBM przy ul. Ofiar Katynia 35 w Stalowej Woli (pokój nr 8, 17 lub 19).