Zadłużenie czynszowe i kredytowe

Istnieje możliwość rozłożenia długu na raty albo przesunięcia terminu spłaty zaległości w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku potrzeby dodatkowych informacji prosimy o kontakt z naszymi pracownikami zespołu ds windykacji:

Druki do pobrania:

Podanie o odroczenie (przesunięcie) terminu spłaty zaległości

Podanie o rozłożenie na raty

Podania o rozłożenie na raty niedopłaty z rozliczenia ciepła

Podania o wypłatę nadpłaty z rozliczenia ciepła

Wniosek o wypłatę nadpłaty z rozliczenia ciepła po sprzedaży mieszkania

Dane i adresy MOPS w których załatwia się sprawy związane z pomocą finansową:

 • Nisko: Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku,
  ul.3-go Maja 10,
  37-400 Nisko
  Tel/fax 15 841 2334; 15 8414 638
  e-mail: opsnisko@ops-nisko.pl
 • Stalowa Wola: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli,
  ul. Dmowskiego 1,
  37-450 Stalowa Wola,
  Tel. 15 842-50-97, fax.15 844 79 97
  e-mail: mopsstalowawola@mops-stalwol.pl

Zaświadczenia o zaległościach celem złożenia w jednym z w/w ośrodków są wydawane w siedzibie SBM ul. Ofiar Katynia 35 (pokoje 8,17,19)