Biuro SBM

  • Sekretariat:  15 844 20 71
  • Centrala:      15 842 63 57 lub 842 30 57
  • Fax:               15 842 51 90
  • E-mail:          sbm@stwola.com.pl , sbm1@poczta.onet.pl

Numery pokojów i telefonów wewnętrznych:

Nr pokoju Telefon wewn.
1 Sekretariat 101
2 Prezes Zarządu 104
3 Z-ca Prezesa Zarządu 109
4 Radca Prawny 121
5 Główny Księgowy 108
6 Dział Księgowości 107
8 Dział Windykacji 119
9 Radca Prawny 103
10 Biuro Obsługi Mieszkańców 110
11 Dział Członkowski 115
12 Inspektor gospodarki elektroenergetycznej
Inspektor techniczny
113
116
14 Kadry 118
15 Inspektor nadzoru budowlanego 117
16 Płace 122
17 Czynsze, wkłady, kredyty 111
18 Czynsze, informatyk 120
19 Inspektor nadzoru zasobów 112