Biuro SBM

  • Sekretariat:  15 844 20 71
  • Centrala:      15 842 63 57 lub 842 30 57
  • Fax:               15 842 51 90
  • E-mail:          sbm@stwola.com.pl , sbm1@poczta.onet.pl

Numery pokojów i telefonów wewnętrznych:

Nr pokoju Telefon wewn.
1 Sekretariat 101
2 Prezes Zarządu 104
3 Z-ca Prezesa Zarządu 109
4 Radca Prawny 121
5 Główny Księgowy 108
6 Dział Księgowości 107
8 Dział Windykacji 119
9 Radca Prawny 103
10 Biuro Obsługi Mieszkańców 110
11 Dział Członkowski 115
12 Inspektor gospodarki elektroenergetycznej
Inspektor techniczny
113
116
14 118
15 Inspektor nadzoru budowlanego 117
16 Kadry i płace 122
17 Czynsze, wkłady, kredyty 111
18 Czynsze, informatyk 120
19 Inspektor nadzoru zasobów 112