Historia

Powstanie Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Stalowej Woli jest nierozerwalnie związane z działalnością i rozwojem największego zakładu przemysłowego tego regionu – Huty „Stalowa Wola”. W celu zaspokojenia stale rosnących potrzeb mieszkaniowych swojej załogi, dyrekcja ówczesnego kombinatu postanowiła włączyć się do programu budownictwa jednorodzinnego i w lutym 1978 r. zarejestrowała w tarnobrzeskim Sądzie Rejonowym Zakładową Spółdzielnię Budownictwa Mieszkaniowego HSW.

Pierwsze efekty mieszkaniowe uzyskano już w 1979 roku w postaci wybudowania domków jednorodzinnych powstałych na osiedlu „Hutnik”.

Trzy lata później oddano do zasiedlenia pierwsze bloki również na tym osiedlu, a także w centrum miasta.

W 1984 r. dyrekcja HSW podjęła decyzję o rezygnacji z budownictwa zakładowego i od tej pory Spółdzielnia swoją misję wypełniała samodzielnie. Ostatnim wspólnym zadaniem inwestycyjnym była realizacja kompleksu budynków zlokalizowanych na osiedlu „Centralnym”, którą zakończono dopiero w 1993 r.

Oprócz niej w tym okresie realizowano zabudowę osiedla „Skarpa III” i „Skarpa II”.

Z biegiem czasu zasięg działalności inwestycyjnej Spółdzielni wykroczył poza granice miasta i od 1987 r. rozpoczęto zagospodarowywanie terenów osiedla „1000-lecia” w sąsiednim mieście – Nisku.

Spółdzielnia realizowała nie tylko zabudowę typu osiedlowego, lecz także inwestowała w tzw. budownictwo „plombowe”.

Jednak wraz z przemianami ustrojowymi i gospodarczymi po 1989 r. Spółdzielnia została zmuszona na przejście z modelu pozyskiwania tanich kredytów budowlanych na system finansowania ze środków przyszłych użytkowników lokali, tj. spółdzielczych własnościowych praw do lokali. W ten sposób dokonano adaptacji na mieszkania trzech hoteli pracowniczych przy ul. Ofiar Katynia oraz wzniesiono kolejnych osiem budynków.

Spółdzielnia w tym czasie realizowała budownictwo mieszkalno-usługowe w oparciu o czysto komercyjne zasady.

Ponadto powstawało nowe prawo, które umożliwiało proces przemian własnościowych. Skutkiem tego było masowe uwłaszczanie się członków Spółdzielni.

W 2001 roku dotychczasową nazwę zmieniono na Spółdzielnię Budownictwa Mieszkaniowego.

Obecnie Spółdzielnia zapewnia swoim mieszkańcom właściwą gospodarkę ekonomiczną i finansową, stara się sprawnie zarządzać swoimi zasobami, dba o sprawność techniczną posiadanych zasobów mieszkalno-usługowych, w szerokim zakresie prowadzi prace termomodernizacyjne skutecznie ograniczające zużycie energii cieplnej, remontowane są ciągi piesze i zatoki parkingowe, w nowe urządzenia wyposażane są place zabaw.

Wszystkie mieszkania są w pełni opomiarowane.

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego prowadzi również działalność deweloperską, w wyniku której powstają nowoczesne obiekty mieszkaniowe.

Budynki realizowane przez SBM charakteryzują się nowoczesną architekturą i wysoką jakością wykonania inwestycji, czego potwierdzeniem są zdobyte nagrody i wyróżnienia, m. in. „Mister Stalowej Woli” w 1999, 2000 i 2004 rok, czy też „Złota Strzecha” w 2007 r.

Wizytówką SBM jest wybudowany przez nią kompleks mieszkalno-usługowy na osiedlu „Ogrody” wzniesiony w tradycyjnej technologii, prezentujący indywidualną architekturę umiejętnie wkomponowaną w przedwojenną tkankę miasta. Trzy etapową inwestycję realizowano w latach 2002-2011. To kameralne osiedle o ciepłych i słonecznych barwach elewacji stanowi przykład kompromisu między miejską willą, a niskim budynkiem wielorodzinnym. Swoją formą nawiązuje do małego rynku historycznego miasta otoczonego kamieniczkami.

W 2015 r. ukończono budowę kolejnego czterokondygnacyjnego budynku mieszkalnego z garażem wielostanowiskowym w systemie deweloperskim. Jest to nowoczesny obiekt zlokalizowany na osiedlu „Skarpa II”.

Galeria