Historia

Powstanie Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Stalowej Woli jest nierozerwalnie związane z działalnością i rozwojem największego zakładu przemysłowego tego regionu – Huty „Stalowa Wola” (HSW). W celu zaspokojenia stale rosnących potrzeb mieszkaniowych swojej załogi, dyrekcja ówczesnego kombinatu przemysłowego postanowiła włączyć się do programu budownictwa jednorodzinnego i w lutym 1978 r. zarejestrowała w tarnobrzeskim Sądzie Rejonowym – Zakładową Spółdzielnię Budownictwa Mieszkaniowego HSW.

Pierwsze efekty mieszkaniowe uzyskano już w 1979 roku w postaci wybudowania domków jednorodzinnych zlokalizowanych na osiedlu „Hutnik”.

Trzy lata później oddano do zasiedlenia pierwsze wielorodzinne budynki mieszkalne zarówno na tym samym osiedlu, jak i w centrum miasta.

W 1984 r. dyrekcja HSW podjęła decyzję o rezygnacji z budownictwa zakładowego i od tej pory Spółdzielnia swoją misję wypełniała samodzielnie. Ostatnim wspólnym zadaniem inwestycyjnym była realizacja kompleksu budynków zlokalizowanych na osiedlu „Centralnym”, którą zakończono dopiero w 1993 r.

Oprócz niej w tym okresie realizowano zabudowę osiedla „Skarpa III” i „Skarpa II”. Wszystkie mieszkania znajdujące się w zasobach Spółdzielni zostały w pełni opomiarowane.

Z biegiem czasu zasięg działalności inwestycyjnej Spółdzielni wykroczył poza granice Stalowej Woli i w latach 1987-1990 zagospodarowano tereny osiedla Tysiąclecia w sąsiednim mieście – Nisku (6 budynków wielorodzinnych).

Spółdzielnia realizowała nie tylko zabudowę typu osiedlowego, lecz także inwestowała w tzw. budownictwo „plombowe”.

Jednak wraz z przemianami ustrojowymi i gospodarczymi po 1989 r. Spółdzielnia została zmuszona na przejście z modelu pozyskiwania tanich kredytów budowlanych na system finansowania ze środków przyszłych użytkowników lokali, tj. spółdzielczych własnościowych praw do lokali. W ten sposób dokonano adaptacji na mieszkania trzech hoteli pracowniczych przy ul. Ofiar Katynia oraz wzniesiono kolejnych osiem budynków.

Spółdzielnia w tym czasie realizowała także budownictwo mieszkalno-usługowe w oparciu o czysto komercyjne zasady.

Powstałe nowe prawo umożliwiło proces przemian własnościowych, czego skutkiem było masowe uwłaszczanie się członków Spółdzielni.

W 2001 roku dotychczasową nazwę zmieniono na Spółdzielnię Budownictwa Mieszkaniowego w Stalowej Woli (SBM).

SBM była głównym inwestorem kompleksu mieszkalno-usługowego nazwanego osiedlem „Ogrody”. Wzniesiono go w tradycyjnej technologii, a trzyetapową inwestycję realizowano w latach 2002-2011. To kameralne miniosiedle o ciepłych i słonecznych barwach elewacji stanowi przykład kompromisu między miejską willą a niskim budynkiem wielorodzinnym. Swoją formą nawiązuje do małego rynku historycznego miasta otoczonego kamieniczkami.

Budynki zrealizowane przez SBM charakteryzują się nowoczesną architekturą i wysoką jakością wykonania inwestycji, czego potwierdzeniem są zdobyte nagrody i wyróżnienia, m. in. „Mister Stalowej Woli” w 1999, 2000 i 2004 roku, czy też „Złota Strzecha” w 2007 r.

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego prowadziła działalność deweloperską, w wyniku której powstały nowoczesne obiekty mieszkaniowe. W 2015 r. ukończono budowę kolejnego czterokondygnacyjnego budynku mieszkalnego z garażem wielostanowiskowym w systemie deweloperskim. Jest to nowoczesny obiekt zlokalizowany na osiedlu „Skarpa II”.

Obecnie Spółdzielnia zapewnia swoim mieszkańcom właściwą gospodarkę ekonomiczną i finansową. Stara się sprawnie zarządzać posiadanymi zasobami mieszkalno-usługowymi dbając o ich stan techniczny. W latach 2009-2022 dzięki pozyskaniu odpowiednich kredytów, premii termomodernizacycjnych oraz białych certyfikatów URE docieplono 37 budynków, co skutecznie ograniczyło zużycie energii cieplnej. W ramach rządowego programu DOSTĘPNOŚĆ PLUS dokonano wymiany kilkunastu dźwigów osobowych eksploatowanych od połowy lat 80. XX wieku. Z kolei dzięki grantom OZE z Banku Gospodarstwa Krajowego na 12 budynkach zamontowano instalacje PV co pozwoliło obniżyć koszty energii ponoszone przez ich mieszkańców. Na bieżąco remontowane są ciągi piesze i zatoki parkingowe, a place zabaw wyposażane są w nowe urządzenia.

Galeria