Zasoby SBM

Dane ogólne (stan na dzień 31.12.2020 r.):

Ogółem Stalowa Wola Nisko
Liczba członków 2.758 2.196 562
Liczba budynków 43 37 6
Liczba mieszkań 2.298 1.799 499
Liczba lokali użytkowych 134 127 7
Powierzchnia użytkowa (m²) 148.670,27 119.822,61 29.847,66

 

Wykaz budynków w zasobach SBM – Stalowa Wola:

 • Aleje Jana Pawła II 13
 • Aleje Jana Pawła II 14
 • płk St. Dąbka 10
 • płk St. Dąbka 10A
 • Komisji Edukacji Narodowej 6
 • Komisji Edukacji Narodowej 8
 • St. Koper 1
 • St. Koper 2
 • St. Koper 3
 • St. Koper 5
 • Ofiar Katynia 31
 • Ofiar Katynia 33
 • Ofiar Katynia 35
 • Parkingowa 2
 • J. Poniatowskiego 17
 • J. Poniatowskiego 35A
 • J. Poniatowskiego 35B
 • J. Poniatowskiego 68
 • J. Poniatowskiego 68A
 • J. Poniatowskiego 70
 • J. Poniatowskiego 72
 • J. Poniatowskiego 74
 • J. Poniatowskiego 78
 • J. Poniatowskiego 78A
 • J. Poniatowskiego 80
 • J. Poniatowskiego 82
 • J. Poniatowskiego 84
 • J. Poniatowskiego 86
 • J. Poniatowskiego 94
 • ks. J. Popiełuszki 6
 • ks. J. Popiełuszki 17A
 • St. Staszica 2A
 • St. Staszica 2B
 • St. Staszica 2C
 • M. Wańkowicza 69
 • M. Wańkowicza 71
 • Wojska Polskiego 2
 • zespół garaży na os. Hutnik

Wykaz budynków w zasobach SBM – Nisko:

 • Tysiąclecia 8A
 • Tysiąclecia 8B
 • Tysiąclecia 8C
 • Tysiąclecia 8D
 • Tysiąclecia 22
 • Wojska Polskiego 5
 • zespół garaży na os. Tysiąclecia

 

Prawidłową eksploatację zasobów spółdzielni, sprawność techniczną, gospodarkę ekonomiczną i finansową obsługują pracownicy spółdzielni oraz następujące firmy zewnętrzne:

 • konserwacje i przeglądy elektryczne – EL-INSTAL s.c.
 • konserwacje hydrauliczne i przeglądy gazowe – HYDRO-SAN s.c.
 • konserwacje i remonty wind – ELEKTROTECHNIKA DŹWIGOWA s.c., SCHINDLER Polska Sp. z o.o.
 • przeglądy kominiarskie – ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH Sławomir Rażniewski
 • sprzątanie i odśnieżanie – EKO RAM Sp. z o.o.
 • remonty z funduszu remontowego wykonywane są przez firmy wyłonione w przetargach.