Program DOSTĘPNOŚĆ PLUS – wymiana wind

Celem programu Dostępność Plus jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach. Program koncentruje się na dostosowaniu m. in. przestrzeni publicznej, architektury, transportu i produktów do wymagań wszystkich obywateli. W przypadku potrzeb SBM program umożliwia korzystne pozyskanie środków finansowych z Banku Gospodarstwa Krajowego na wymianę dotychczas eksploatowanych wind na nowoczesne dźwigi osobowe.

Program Dostępność Plus – informacja (234 pobrania )