Lokale

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego w Stalowej Woli ogłasza przetarg ustny na ustanowienie odrębnej własności do mieszkania w budynku przy ul. Poniatowskiego 80, lokal nr 61 o powierzchni 63,54 m. kw.

Cena wywoławcza – 267.500,00 zł.

Wadium wynosi – 27.000,00 zł.

Przetarg ustny odbędzie się w dniu 11.08.2021 r. (środa) o godzinie 12.00 w siedzibie SBM, czyli w budynku przy ul. Ofiar Katynia 35.

Szczegółowe informacje dot. przetargu – tel. 15 842 30 57 lub 15 842 63 57