Roboty budowlane

WZÓR UMOWY


 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE REMONTU KAPITALNEGO 8 BALKONÓW , NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL. PARKINGOWEJ 2 W STALOWEJ WOLI.

Ofertę należy złożyć do dnia 09.086.2021 r. do godz. 9:00 w zaklejonej kopercie z adnotacją: „BALKONY PARKINGOWA 2” w sekretariacie Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Stalowej Woli, ul. Ofiar Katynia 35.

pliki do pobrania:


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE REMONTU KAPITALNEGO 8 BALKONÓW , NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL. WAŃKOWICZA 69 W STALOWEJ WOLI.

Ofertę należy złożyć do dnia 09.08.2021 r. do godz. 9:00 w zaklejonej kopercie z adnotacją: „BALKONY WAŃKOWICZA 69” w sekretariacie Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Stalowej Woli, ul. Ofiar Katynia 35.

pliki do pobrania:


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE REMONTU KAPITALNEGO 10 BALKONÓW , NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL. 1000-LECIA 8B W NISKU.

Ofertę należy złożyć do dnia 09.08.2021 r. do godz. 9:00 w zaklejonej kopercie z adnotacją: „BALKONY 1000-LECIA 8B” w sekretariacie Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Stalowej Woli, ul. Ofiar Katynia 35.

pliki do pobrania:


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE REMONTU KAPITALNEGO 14 BALKONÓW , NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL. PONIATOWSKIEGO 82 W STALOWEJ WOLI.

Ofertę należy złożyć do dnia 09.08.2021 r. do godz. 9:00 w zaklejonej kopercie z adnotacją: „BALKONY PONIATOWSKIEGO 82” w sekretariacie Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Stalowej Woli, ul. Ofiar Katynia 35.

pliki do pobrania:


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE REMONTU KAPITALNEGO 7 BALKONÓW , NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL. PONIATOWSKIEGO 19H W STALOWEJ WOLI.

Ofertę należy złożyć do dnia 09.08.2021 r. do godz. 9:00 w zaklejonej kopercie z adnotacją: „BALKONY PONIATOWSKIEGO 19H” w sekretariacie Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Stalowej Woli, ul. Ofiar Katynia 35.

pliki do pobrania:


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE REMONTU KAPITALNEGO 3 BALKONÓW , NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL. NARUTOWICZA 3B W STALOWEJ WOLI

Ofertę należy złożyć do dnia 09.08.2021 r. do godz. 9:00 w zaklejonej kopercie z adnotacją: „BALKONY NARUTOWICZA 3B” w sekretariacie Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Stalowej Woli, ul. Ofiar Katynia 35.

pliki do pobrania:


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE REMONTU KAPITALNEGO 2 BALKONÓW , NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL. NARUTOWICZA 3C W STALOWEJ WOLI

Ofertę należy złożyć do dnia 09.08.2021 r. do godz. 9:00 w zaklejonej kopercie z adnotacją: „BALKONY NARUTOWICZA 3C” w sekretariacie Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Stalowej Woli, ul. Ofiar Katynia 35.

pliki do pobrania: