Roboty budowlane

WZÓR UMOWY


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE REMONTU KAPITALNEGO 8 SZT. BALKONÓW W NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL. G. NARUTOWICZA 3B W STALOWEJ WOLI.

Ofertę należy złożyć do dnia 06.04.2022 r. do godz. 09:00 w zaklejonej kopercie z adnotacją: „BALKONY NARUTOWICZA 3B” w sekretariacie Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego przy ul. Ofiar Katynia 35 w Stalowej Woli, .

Plik do pobrania:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE REMONTU KAPITALNEGO 2 SZT. BALKONÓW W NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL. G. NARUTOWICZA 3C W STALOWEJ WOLI.

Ofertę należy złożyć do dnia 06.04.2022 r. do godz. 09:00 w zaklejonej kopercie z adnotacją: „BALKONY NARUTOWICZA 3C” w sekretariacie Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego przy ul. Ofiar Katynia 35 w Stalowej Woli, .

Plik do pobrania:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE REMONTU KAPITALNEGO 7 SZT. BALKONÓW W NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL. J. PONIATOWSKIEGO 19H W STALOWEJ WOLI.

Ofertę należy złożyć do dnia 06.04.2022 r. do godz. 09:00 w zaklejonej kopercie z adnotacją: „BALKONY PONIATOWSKIEGO 19H” w sekretariacie Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego przy ul. Ofiar Katynia 35 w Stalowej Woli, .

Plik do pobrania: