Roboty budowlane

WZÓR UMOWY


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

1. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE REMONTU KAPITALNEGO 16 BALKONÓW W NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL. M. WAŃKOWICZA 71 W STALOWEJ WOLI.

Ofertę należy złożyć do dnia 22.04.2024 r. do godz. 09:00 w zaklejonej kopercie z adnotacją: „BALKONY WAŃKOWICZA 71” w sekretariacie Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego przy ul. Ofiar Katynia 35 w Stalowej Woli.

Pliki do pobrania:

2. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE REMONTU KAPITALNEGO 18 BALKONÓW W NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL. J. PONIATOWSKIEGO 68 I 68A W STALOWEJ WOLI.

Ofertę należy złożyć do dnia 22.04.2024 r. do godz. 09:00 w zaklejonej kopercie z adnotacją: „BALKONY PONIATOWSKIEGO 68 I 68A” w sekretariacie Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego przy ul. Ofiar Katynia 35 w Stalowej Woli.

Pliki do pobrania:

3. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE REMONTU KAPITALNEGO 8 BALKONÓW W NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL. PARKINGOWEJ 2 W STALOWEJ WOLI.

Ofertę należy złożyć do dnia 22.04.2024 r. do godz. 09:00 w zaklejonej kopercie z adnotacją: „BALKONY PARKINGOWA 2” w sekretariacie Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego przy ul. Ofiar Katynia 35 w Stalowej Woli.

Pliki do pobrania:

4. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE REMONTU KAPITALNEGO 9 BALKONÓW W NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL. G. NARUTOWICZA 3C W STALOWEJ WOLI.

Ofertę należy złożyć do dnia 22.04.2024 r. do godz. 09:00 w zaklejonej kopercie z adnotacją: „BALKONY NARUTOWICZA 3C” w sekretariacie Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego przy ul. Ofiar Katynia 35 w Stalowej Woli.

Pliki do pobrania:

5. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE REMONTU KAPITALNEGO 10 BALKONÓW W NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL. TYSIĄCLECIA 8A W NISKU.

Ofertę należy złożyć do dnia 22.04.2024 r. do godz. 09:00 w zaklejonej kopercie z adnotacją: „BALKONY TYSIĄCLECIA 8A” w sekretariacie Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego przy ul. Ofiar Katynia 35 w Stalowej Woli.

Pliki do pobrania:

6. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE REMONTU KAPITALNEGO 10 BALKONÓW W NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL. TYSIĄCLECIA 8B W NISKU.

Ofertę należy złożyć do dnia 22.04.2024 r. do godz. 09:00 w zaklejonej kopercie z adnotacją: „BALKONY TYSIĄCLECIA 8B” w sekretariacie Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego przy ul. Ofiar Katynia 35 w Stalowej Woli.

Pliki do pobrania:

7. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE REMONTU KAPITALNEGO 10 BALKONÓW W NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL. TYSIĄCLECIA 8D W NISKU.

Ofertę należy złożyć do dnia 14.03.2024 r. do godz. 09:00 w zaklejonej kopercie z adnotacją: „BALKONY TYSIĄCLECIA 8D” w sekretariacie Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego przy ul. Ofiar Katynia 35 w Stalowej Woli.

Pliki do pobrania: