Zadania remontowe SBM

SBM tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych stanowiących jej mienie oraz zarządzanych przez spółdzielnię. Fundusz remontowy przeznaczony jest na pokrycie kosztów prac remontowych, do których zobowiązana jest spółdzielnia w celu utrzymania zasobów mieszkaniowych w należytym stanie technicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także w odpowiednim stanie estetycznym.

Fundusz remontowy nieruchomości podstawowych tworzony jest:

  • z odpisów od m² powierzchni użytkowej lokali w wysokości ustalonej przez Radę Nadzorczą SBM,
  • dofinansowania z funduszu remontowego na mienie ogólne,
  • dodatkowych wpłat użytkowników lokali w przypadku wniosku i wyrażenia zgody przez co najmniej 50% użytkowników lokali w nieruchomości podstawowej,
  • dofinansowany dochodami z działalności gospodarczej spółdzielni na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków,
  • innych źródeł.

ZADANIA REMONTOWE SBM NA 2024 ROK NA PODSTAWIE UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ

NieruchomośćDostępne
środki
w 2024 r.
Planowane roboty remontoweKwota
wydatków
Saldo
w 2024 r.
STALOWA WOLA
Al. Jana Pawła II 13330.800 zł– spłata kredytu termo (kwota 272.100 zł)
– wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach i częściach wspólnych (6 szt.)
– remont dachu (klatka nr 7)
– wymiana poziomów zimnej wody (I etap)
– montaż instalacji PV o mocy 20 kWp wraz z projektem
– remont domofonów i zamków drzwi (klatka nr 3, 4, 5 i 6)
– konserwacja wind (klatka nr 1, 3, 5 i 7)
474.600 zł– 143.800 zł
Al. Jana Pawła II 14371.600 zł– spłata raty pożyczki z funduszu DOSTĘPNOŚĆ PLUS
– awarie hydrauliczne + wymiana lokalówek wody
50.900 zł+ 320.700 zł
Dąbka St. 1022.500 zł– remont dachu (malowanie)
– awarie hydrauliczne + wymiana lokalówek wody
17.000 zł+ 5.500 zł
Dąbka St. 10A25.900 zł– remont klatki schodowej (malowanie)
– awarie hydrauliczne + wymiana lokalówek wody
26.000 zł– 100 zł
KEN 615.700 zł– spłata kredytu termo (kwota 86.500 zł)
– awarie hydrauliczne + wymiana lokalówek wody
– konserwacja wind (klatka nr 2)
91.800 zł– 76.100 zł
KEN 8184.200 zł– remont doraźny balkonów (3 szt.)
– remont pokrycia dachowego
– awarie hydrauliczne + wymiana lokalówek wody
– modernizacja monitoringu
– montaż instalacji PV o mocy 12 kWp wraz z projektem
– montaż oświetlenia ulicznego (1 lampa)
96.000 zł+ 88.200 zł
Koper St. 1125.850 zł– awarie + wymiana lokalówek wody
– wykonanie PT instalacji gazowej
– wykonanie instalacji gazowej
127.000 zł– 1.150 zł
Koper St. 254.300 zł– spłata kredytu termo (31.200 zł)
– awarie + wymiana lokalówek wody
– PT instalacji gazowej
– instalacja monitoringu
53.700 zł+ 600 zł
Koper St. 341.800 zł– awarie + wymiana lokalówek wody
– PT instalacji gazowej
6.000 zł+ 35.800 zł
Koper St. 5– 15.500 zł– spłata kredytu termo (kwota 22.400 zł)
– remont balkonu
26.400 zł– 41.900 zł
Ofiar Katynia 31 i 3369.800 zł– spłata kredytu termo (kwota 52.400 zł)
– wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach
– awarie hydrauliczne + wymiana lokalówek i pionów wody
68.300 zł+ 1.500 zł
Ofiar Katynia 3527.800 zł– spłata kredytu termo (kwota 30.100 zł)30.100 zł– 2.300 zł
Parkingowa 252.600 zł– remont balkonów (8 szt.)
– remont części tarasu
– remont tablicy elektrycznej
– awarie hydrauliczne + wymiana lokalówek wody
69.000 zł– 16.400 zł
Poniatowskiego J. 17– 39.750 zł– spłata kredytu termo (kwota 45.400 zł)
– awarie hydrauliczne + wymiana lokalówek wody
47.400 zł– 87.150 zł
Poniatowskiego J. 35A i 35B48.200 zł– spłata kredytu termo (kwota 117.600 zł)
– montaż szlabanu
– awarie hydrauliczne + wymiana lokalówek wody
– konserwacja wind (klatka nr 2 w 35A)
150.300 zł– 102.100 zł
Poniatowskiego J. 68 i 68A81.900 zł– wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach
– awarie hydrauliczne + wymiana lokalówek wody
6.500 zł+ 75.400 zł
Poniatowskiego J. 7011.200 zł– spłata kredytu termo (kwota 57.500 zł)
– wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach
– awarie hydrauliczne + wymiana lokalówek wody
– montaż instalacji domofonowej (klatka nr 4)
69.000 zł– 57.800 zł
Poniatowskiego J. 7241.700 zł– spłata kredytu termo (kwota 58.400 zł)
– awarie hydrauliczne + wymiana lokalówek wody
59.400 zł– 17.700 zł
Poniatowskiego J. 74133.800 zł– awarie hydrauliczne + wymiana lokalówek wody
– remont instalacji odgromowej (od strony balkonów)
6.500 zł+ 127.300 zł
Poniatowskiego J. 78 i 78A74.100 zł– spłata pożyczki z FR II rata (kwota 50.000 zł)
– awarie hydrauliczne + wymiana lokalówek wody
52.000 zł+ 22.100 zł
Poniatowskiego J. 80159.000 zł– spłata kredytu termo (kwota 143.700 zł)
– spłata pożyczki z FR III rata (kwota 27.000 zł)
– malowanie klatki nr 7 (wejście)
– awarie hydrauliczne + wymiana lokalówek wody
– remont instalacji odgromowej (segmenty F, G i H)
183.000 zł– 24.000 zł
Poniatowskiego J. 8263.200 zł– wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach
– wymiana drzwi wejściowych (3 szt.)
– awarie hydrauliczne + wymiana lokalówek wody
– remont instalacji odgromowej (od strony balkonów)
56.000 zł+ 7.200 zł
Poniatowskiego J. 84411.300 zł– wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach
– remont koryta odwadniającego (II etap)
– remont balkonów (33 szt.) i elewacji (płd i zach)
– awarie hydrauliczne + wymiana lokalówek wody
494.000 zł– 82.700 zł
Poniatowskiego J. 86115.600 zł– spłata kredytu termo (kwota 53.400 zł)
– wykonanie drenażu (klatka nr 3, 4, 5 i 6)
– awarie hydrauliczne + wymiana lokalówek wody
116.400 zł– 800 zł
Poniatowskiego J. 9448.600 zł– spłata kredytu termo (kwota 28.100 zł)
– awarie hydrauliczne + wymiana lokalówek wody
29.100 zł+ 19.500 zł
Popiełuszki J. 6143.400 zł– spłata kredytu (wymiana wind III rata, ostatnia, kwota 132.400 zł)
– wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach
– remont korytarzy w klatce nr 4 (jedno piętro)
– montaż instalacji PV o mocy 15,2 kWp wraz z projektem
230.400 zł– 87.000 zł
Popiełuszki J. 17A273.400 zł– spłata raty pożyczki z funduszu DOSTĘPNOŚĆ PLUS
– spłata pożyczki FR II rata (kwota 50.000 zł)
– remont klatki schodowej nr 1
– remont domofonów (3 klatki)
– awarie hydrauliczne + wymiana lokalówek wody
255.400 zł+ 18.000 zł
Staszica St. 2A70.900 zł– spłata kredytu termo (kwota 60.300 zł)
– awarie hydrauliczne + wymiana lokalówek wody
– konserwacja wind (klatka nr 1)
65.600 zł+ 5.300 zł
Staszica St. 2B42.500 zł– spłata kredytu termo (kwota 57.700 zł)
– awarie hydrauliczne + wymiana lokalówek wody
– konserwacja wind (klatka nr 2)
65.100 zł– 22.600 zł
Staszica St. 2C300 zł– spłata kredytu termo (kwota 50.600 zł)
– awarie hydrauliczne + wymiana lokalówek wody
– konserwacja wind (klatka nr 1)
54.200 zł– 53.900 zł
Wańkowicza M. 6963.600 zł– awarie hydrauliczne + wymiana lokalówek wody
– PT instalacji gazowej
7.000 zł+ 56.600 zł
Wańkowicza M. 7177.400 zł– remont balkonów (16 szt.)
– remont schodów przy klatce nr 3
– remont klatki schodowej nr 4 (malowanie)
– awarie hydrauliczne + wymiana lokalówek wody
66.000 zł+ 11.400 zł
Wojska Polskiego 21.100 zł– awarie hydrauliczne + wymiana lokalówek wody
– konserwacja wind
2.500 zł– 1.400 zł
NISKO
Tysiąclecia 8A155.100 zł– remont instalacji ciepłej wody, wymiana zaworów podpionowych
– remont balkonów (10 szt.)
– wymiana zaworów termostatycznych z głowicami (230 szt.)
– remont placu zabaw (ogrodzenie + wyposażenie)
153.000 zł+ 2.100 zł
Tysiąclecia 8B87.300 zł– wymiana wyłazu dachowego (1 szt.)
– remont balkonów (10 szt.)
– awarie i roboty nieprzewidziane (sanitarne)
– remont placu zabaw (ogrodzenie + wyposażenie)
79.500 zł+ 7.800 zł
Tysiąclecia 8C33.300 zł– wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach
– wymiana wyłazu dachowego (1 szt.)
– remont kominów (8 szt.)
– remont instalacji odgromowej
– wymiana zaworów termostatycznych z głowicami (60 szt.)
33.500 zł– 200 zł
Tysiąclecia 8D83.900 zł– remont balkonów (10 szt.)
– wymiana drzwi wejściowych (4 szt.)
84.000 zł– 100 zł
Tysiąclecia 2290.600 zł– wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach
– malowanie klatek i wymiana drzwi wejściowych (3 szt.)
– remont instalacji ciepłej wody, wymiana zaworów podpionowych
– remont instalacji oświetleniowej klatek schodowych (3 szt.)
– remont altany śmietnikowej
84.500 zł+ 6.100 zł
Wojska Polskiego 5111.800 zł– wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach
– wymiana drzwi wejściowych (7 szt.)
– wymiana drzwi do piwnic (7 szt.)
– montaż turbowentów do wentylacji (5 szt.)
– awarie i roboty nieprzewidziane (sanitarne)
– docieplenie stropodachu
110.700 zł+ 1.100 zł