Wymiana dźwigów osobowych

W zasobach SBM eksploatowane są 54 dźwigi osobowe i osobowo-towarowe, które zamontowano w latach 1984 – 1993. W 2019 roku opracowano wstępne założenia programu wymiany wind w celu dostosowania wind do norm i przepisów, radykalnego zmniejszenia awaryjności, poprawy estetyki kabin oraz likwidacji barier architektonicznych.

Do chwili obecnej wymiany dźwigów osobowych zgodnie ze standardami rządowego programu „Dostępność Plus” dokonano w budynkach przy ul. J. Poniatowskiego 17 (2 szt.), J. Popiełuszki 6 (4 szt.), J. Popiełuszki 17A (3 szt.) i Al. Jana Pawła II 14 (4 szt.). Dźwigi osobowe we wszystkich tych budynkach były dostępne z poziomu wysokiego parteru i żeby się do nich dostać należało pokonać poważną barierę architektoniczną wewnątrz budynku w postaci biegu schodowego. Przeprowadzono stosowne prace polegające na przebudowie szybu windowego oraz wejścia do klatki schodowej i dokonano wymiany dźwigów osobowych na nowe. Oto korzyści jakie niesie taka wymiana:

  • drzwi automatyczne – każda osoba, a przede wszystkim osoby starsze i niepełnosprawne naciskając przycisk kasety wezwań na przystanku wzywa kabinę i drzwi otwierają się automatycznie, bez użycia siły mięśni ludzkich co ma miejsce w dotychczasowych windach o drzwiach wychylnych. To zdecydowanie poprawia komfort i bezpieczeństwo korzystania z dźwigu.
  • kurtyna świetlna na całej wysokości drzwi poprawia bezpieczeństwo przy wejściu/wyjściu z kabiny uniemożliwiając zatrzaśnięcie/ściśnięcie pasażerów kabiny. W obecnych dźwigach brak jest tego rozwiązania zabezpieczającego.
  • informacja głosowa w postaci zapowiedzi dźwiękowej piętra docelowego na którym znajduje się kabina dźwigu, co jest szczególnie ważne dla osób niedosłyszących i głuchoniemych,
  • oznaczenia Braille – oznakowanie przystanków w panelu dyspozycji w kabinie dźwigu dla osób niedowidzących i niewidomych,
  • lustro stanowiące pomoc dla osób niepełnosprawnych na wózkach. Wjeżdżając przodem do kabiny dźwigu pasażer na wózku w lustrze widzi co się dzieje za nim.
  • wielkość kabiny umożliwia swobodny ruch osobom niepełnosprawnym w kabinie dźwigu. W obecnych dźwigach kabiny są zdecydowanie mniejsze i często podzielone dodatkowymi drzwiami w połowie kabiny, co skutecznie zmniejsza jej powierzchnię.
  • poręcz ułatwia wsiadanie do kabiny i podróż dźwigiem szczególnie osobom starszym,
  • poziomowanie kabiny pozwala precyzyjnie zatrzymać się kabinie dźwigu względem podłogi przystanku, nie tworząc przy tym różnicy wysokości, czyli powstawania bardzo niebezpiecznych „progów” przy wsiadaniu/wysiadaniu z kabiny dźwigu jak ma to miejsce w obecnych dźwigach,
  • oświetlenie awaryjne kabiny uruchamia się w przypadku awarii, co uspokaja ewentualnych pasażerów zwiększając ich komfort oraz zmniejsza efekt klaustrofobii,
  • zjazd awaryjny w przypadku zaniku napięcia pozwala dźwigowi zjechać do najbliższego przystanku dzięki wbudowanym akumulatorom i uwolnić ewentualnych pasażerów.