OSTRZEŻENIE DLA MIESZKAŃCÓW!

  1. Administracja SPÓŁDZIELNI BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO informuje, że odczyty podzielników odbywają się drogą radiową BEZ KONIECZNOŚCI WCHODZENIA DO MIESZKANIA  pracowników firmy „ISTA”.
  2. Osoby przeprowadzające odczyt wodomierzy, czyli pracownicy MZK lub SBM powinny posiadać i okazywać stosowne IDENTYFIKATORY lub UPOWAŻNIENIA.