Zgłaszanie awarii

Hydrauliczne:

[phone] 15 843 22 19
[phone] 504 205 522

Elektryczne:

[phone] 15 844 71 75
[phone] 504 017 935

Windy:

[phone] 536 651 615

Windy SCHINDLER:

(dla budynku przy ul. Poniatowskiego 17)

[phone] 800 707 401 (połączenie bezpłatne z Centrum Zgłoszeniowym 24h)