Deklaracje Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Zarząd SBM informuje, że zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, a także o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach (Dz. U. z 2021 r. poz. 554; t. j. Dz. U. 2022 r. poz. 438) w dniu 11.04.2022 r. wypełniono obowiązek składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz lokalach i budynkach niemieszkalnych.

Deklaracje Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków typu A obejmują zasoby w Stalowej Woli i Nisku administrowane przez SBM.

W przypadku nieruchomości wspólnot zarządzanych przez SBM (ul. G. Narutowicza 3B, ul. G. Narutowicza 3C, ul. J. Poniatowskiego 19H i ul. KEN 12) do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zostały złożone deklaracje typu A i typu B.

Deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw dla każdego budynku są dostępne do wglądu w biurze Zarządu SBM.