Różne druki do pobrania

Wniosek o przekształcenie własnościowego prawa na odrębną własność

Wniosek o przekształcenie lokatorskiego na prawo odrębnej własności

Wymiana stolarki okiennej (notatka)

Oświadczenie o wyznaczeniu osoby na członka Spółdzielni

Protokół sprzedaży mieszkania

Protokół sprzedaży lokalu użytkowego

Podanie o odroczenie (przesunięcie) terminu spłaty zaległości

Podanie o rozłożenie na raty

Podania o rozłożenie na raty niedopłaty z rozliczenia ciepła

Podania o wypłatę nadpłaty z rozliczenia ciepła

Wniosek o wypłatę nadpłaty z rozliczenia ciepła po sprzedaży mieszkania


Oświadczenie na potrzeby wypełnienia przez zarządcę nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Oświadczenie dla mieszkańców

Oświadczenie dla właścicieli lokali użytkowych


Podanie o zmianę wysokości zaliczki c.c.w. Zaliczka pobierana w comiesięcznym czynszu, rozliczana za rok kalendarzowy na podstawie rzeczywistych kosztów podgrzania wody:

Podanie o zmianę wysokości zaliczki ciepłej wody