Wymiana wind w budynku przy ul. J. Popiełuszki 17A

Dodano:

Informujemy, że w nawiązaniu do spotkania z mieszkańcami budynku przy ul. Popiełuszki 17A w dniu 6 lipca br., planuje się wymianę 3 wind z budową dodatkowego przystanku na poziomie gruntu i przelotową kabiną. Ponieważ obecnie zgromadzone środki finansowe nieruchomości nie pozwalają na samodzielne sfinansowanie tej inwestycji, to Zarząd SBM zamierza skorzystać z pożyczki z rządowego programu „Dostępność Plus”.
Szacunkowy całkowity koszt wymiany 3 wind w nieruchomości wynosi 735.000,00 zł. W przypadku uzyskania umorzenia części pożyczki w wysokości 30%, do spłaty pozostanie jeszcze 514.500,00 zł. Kwota ta zostałaby pokryta przez Fundusz Remontowy nieruchomości i Fundusz Remontowy wind w SBM, pod warunkiem zwiększenia dotychczasowej opłaty na Fundusz Remontowy wind SBM o 0,20 zł/m-c/m² (wówczas czynsz za lokal o pow. 50,0 m² wzrósłby tylko o 10 zł/m-c).
We wniosku na pożyczkę SBM musi wskazać: ile w nieruchomości zamieszkuje osób powyżej 60 roku życia, dzieci do lat 6 i ich prawnych opiekunów oraz ile osób z niepełnosprawnościami (udokumentowanymi lub nie). W celu zapoznania się z programem „Dostępność Plus” i listą zakwalifikowanych do programu rodzajów niepełnosprawności proszę kliknąć link poniżej.
W związku z powyższym w najbliższym czasie zostanie przeprowadzone głosowanie wśród właścicieli lokali. Po uzyskaniu ponad 50% poparcia program będzie realizowany.

Program „Dostępność Plus” – ul. J. Popiełuszki 17A (479 pobrań )