Wymiana wind w budynku przy ul. J. Popiełuszki 17A

Informujemy, że w nawiązaniu do spotkania z mieszkańcami budynku przy ul. Popiełuszki 17A w dniu 6 lipca br., planuje się wymianę 3 wind z budową dodatkowego przystanku na poziomie gruntu i przelotową kabiną. Ponieważ obecnie zgromadzone środki finansowe nieruchomości nie pozwalają na samodzielne sfinansowanie tej inwestycji, to Zarząd SBM zamierza skorzystać z pożyczki z rządowego programu „Dostępność Plus”.

Szacunkowy całkowity koszt wymiany 3 wind w nieruchomości wynosi 735.000,00 zł. W przypadku uzyskania umorzenia części pożyczki w wysokości 30%, do spłaty pozostanie jeszcze 514.500,00 zł. Kwota ta zostałaby pokryta przez Fundusz Remontowy nieruchomości i Fundusz Remontowy wind w SBM, pod warunkiem zwiększenia dotychczasowej opłaty na Fundusz Remontowy wind SBM o 0,20 zł/m-c/m² (wówczas czynsz za lokal o pow. 50,0 m² wzrósłby tylko o 10 zł/m-c).

We wniosku na pożyczkę SBM musi wskazać: ile w nieruchomości zamieszkuje osób powyżej 60 roku życia, dzieci do lat 6 i ich prawnych opiekunów oraz ile osób z niepełnosprawnościami (udokumentowanymi lub nie). W celu zapoznania się z programem „Dostępność Plus” i listą zakwalifikowanych do programu rodzajów niepełnosprawności proszę kliknąć link poniżej.

W związku z powyższym w najbliższym czasie zostanie przeprowadzone głosowanie wśród właścicieli lokali. Po uzyskaniu ponad 50% poparcia program będzie realizowany.

Program „Dostępność Plus” – ul. J. Popiełuszki 17A

Kontakt

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego
ul. Ofiar Katynia 35
37-450 Stalowa Wola

Centrala:
15 844 20 71
15 842 63 57
15 842 30 57
15 842 51 90
sbm@stwola.com.pl
sbm1@poczta.onet.pl


Zgłaszanie awarii

Hydrauliczne:
15 843 22 19
504 205 522

Elektryczne:
15 844 71 75
504 017 935

Windy:
536 651 615


Konta bankowe

Bank PKO BP S.A.
75 1020 4939 0000 0902 0003 3571

Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli
41 9430 0006 0000 0534 2000 0001

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o. Nisko
34 9434 1025 2006 1691 4509 0001


NIP

865-000-34-50

REGON

000788206