Aktualności

Zarząd Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Stalowej Woli działając w oparciu o § 72 ust. 1 Statutu Spółdzielni zawiadamia, że Walne Zgromadzenie Członków odbędzie się w dniu 24.06.2022 r. (piątek) o godz. 1700 w Auli im. Solidarności Fundacji Uniwersyteckiej przy ul. Ofiar Katynia 8 w Stalowej Woli (mapka z lokalizacją – tutaj).

Zarząd SBM informuje, że zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, a także o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach (Dz. U. z 2021 r. poz. 554; t. j. Dz. U. 2022 r. poz. 438) w dniu 11.04.2022 r. wypełniono obowiązek składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz lokalach i budynkach niemieszkalnych.

Deklaracje Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków typu A obejmują zasoby w Stalowej Woli i Nisku administrowane przez SBM.

W przypadku nieruchomości wspólnot zarządzanych przez SBM (ul. G. Narutowicza 3B, ul. G. Narutowicza 3C, ul. J. Poniatowskiego 19H i ul. KEN 12) do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zostały złożone deklaracje typu A i typu B.

Deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw dla każdego budynku są dostępne do wglądu w biurze Zarządu SBM.

Informujemy, że kwota normatywu w 2022 r. wynosi 3,77 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu miesięcznie

(podstawa prawna: Monitor Polski z 2021 r. poz. 1070).

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Działem Kredytów, który pracuje we wtorek, środę oraz czwartek.

Kontakt

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego
ul. Ofiar Katynia 35
37-450 Stalowa Wola

Centrala:
15 844 20 71
15 842 63 57
15 842 30 57
15 842 51 90
sbm@stwola.com.pl
sbm1@poczta.onet.pl


Zgłaszanie awarii

Hydrauliczne:
15 843 22 19
504 205 522

Elektryczne:
15 844 71 75
504 017 935

Windy:
536 651 615


Konta bankowe

Bank PKO BP S.A.
75 1020 4939 0000 0902 0003 3571

Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli
41 9430 0006 0000 0534 2000 0001

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o. Nisko
34 9434 1025 2006 1691 4509 0001


NIP

865-000-34-50

REGON

000788206